Esperanto en Ĝenevo 

KAJ LA NAJBARAJ REGIONOJ

Lac Léman - Pays de Gex/Ain - Haute Savoie - Rhône-Alpes

_________________________________

Bonvenon al la retpaĝaro de Asocio Espéranto-Genève-Régions (EGR).  Ni estas grupo de Esperantistoj kiuj renkontiĝas ekde pli ol 15 jaroj por babili senbremse en Esperanto en neformala etoso.  

Por tio, EGR organizas konversacion rondon: "La Lunda Grupo", kiu kunvenas ĉiusemajne ekde la 17h30 ĉe Restaurant Le Galicia, 21 rue des Gares, en Ĝenevo - oni aperitivas  aŭ manĝas laŭvole. 

Ĉiuj niveloj bonvenas … ni helpas unu la aliajn laŭbezone.  Ni interŝanĝas librojn, artikolojn, ŝercojn kaj aliajn interesaĵojn en Esperanto.

  ☆    ☆   ☆    ☆   ☆  _______________________________________

Mesaĝo de Familio Sans

23-a Kasta-Festo :

Por esperantistoj kaj iliaj geamikoj


Salon Castafiore, 20 rue Montbrillant, 

fronte al parko Cropettes.

sabaton la 27-an de Septembro 2021

ekde la 18a horo 


Nia familio invitas vin por la 23-a Kasta-Festo - bonvenaj estas ĉiuj esperanto-emuloj en Ĝenevo, la regiono kaj eĉ pli malproksime,  sendepende de aĝo aŭ lingvonivelo. La ĉefa celo de la vespero estas, ke la ĉeestantoj malkrovu kaj uzu esperanton kune kun ĝenevaj esperantistoj. 

Per la Kasta-Festoj, nia familio volas krei amikajn renkontiĝojn kun manĝo kaj diversaj prezentoj por interŝanĝe babili pri la lastaj novaĵoj de nia movado.  

Programo:

18h00 : Libera temo : kio okazis ekde la lasta Kasta-Festo ?

19h00 : kuna manĝo (Kanadeca manĝo), ĉiu alportas ion por manĝi kaj trinki, kaj ĉio estos kundividita ĉe granda tablo.

23h00 : Purigado de la ejo, ĝisoj kaj kisoj. 

►Antaŭ la Kasta-Festo okazas la Ĝenerala Jarkunveno de Esperanto-grupo 

« la Stelo » je la 16h., en la sama loko. Ĉiu estas ankaŭ bonvena. 


Se vi deziras iun ajn informon, bonvolu kontakti Florence aŭ Jacques Sans, 

telefone  +41 (0)22 349 01 86 aŭ retmesaĝe 1001bornes@gmail.com

_______________________________________

La maldika tavolo de tero, kiu formas malegalan kovrilon sur la kontinentoj, kontrolas nian propran ekziston kaj tiu de ĉiuj bestoj de la lando.  Sen la tero, la plantoj de la tero, kiel ni ilin konas, ne kapablus kreski, kaj sen plantoj neniu alia besto kapablas travivi.  

Rachel Carson, Silent Spring (Silenta printempo), 1963


Plantu arbojn !

☆    ☆   ☆    ☆  _______________________________________

ESPERANTO - LA 24-A OFICIALA LINGVO DE LA EŬROPA UNIO !

Subskribu peticion de Avaaz : Avaaz Esperanto

_________________________________________________________________________

Por kontakti nin :  0033 (0) 450 42 28 02, charmiam.common@orange.fr

Ĝisdatigita la 11-an de novembro 2021
© Charmian COMMON 2016