Esperanto en Ĝenevo 

KAJ LA NAJBARAJ REGIONOJ

Lac Léman - Pays de Gex/Ain - Haute Savoie - Rhone-Alpes

_________________________________

Bonvenon al la retpaĝaro de Asocio Espéranto-Genève-Régions (EGR).  Ni estas grupo de Esperantistoj kiuj renkontiĝas ekde pli ol 15 jaroj por babili senbremse en Esperanto en neformala etoso.  

Por tio, EGR organizas konversacion rondon: "La Lunda Grupo", kiu kunvenas ĉiusemajne ekde la 18-a horo ĉe Restaurant Le Galicia, 21 rue des Gares, en Ĝenevo - oni aperitivas  aŭ manĝas laŭvole. 

Ĉiuj niveloj bonvenas … ni helpas unu la aliajn laŭbezone.  Ni interŝanĝas librojn, artikolojn, ŝercojn kaj aliajn interesaĵojn en Esperanto.

 ☆    ☆   ☆    ☆  _______________________________________

Mesaĝo de Familio Sans 


22-a Kasta-Festo :

La Stelo invitas esperantistojn kaj iliaj geamikojn

sabaton la 29-an de februaro 2020 ekde la 18-a horo 

ĉe Salon Castafiore, 20 rue Montbrillant, Genevo, 

fronte a la parko Cropettes.

Bonvenaj estas ĉiuj Esperanto-emuloj el la ĝeneva kaj eĉ pli malproksima regiono,  sendepende de aĝo aŭ lingvonivelo. La ĉefa celo de la vespero estas, ke la ĉeestantoj malkrovu kaj uzu Esperanton kune kun ĝenevaj esperantistoj. 

Per la Kasta-Festoj, la Stelo volas krei amikajn renkontiĝojn por babilante interŝanĝi, pere de komuna manĝo kaj diversaj prezentoj, pri la lastaj novaĵoj de nia movado.  

Programo:

18h00 : Prelegoj de Daniel Gubler pri la eŭropa evaluado de lingvonivelo. Fakte, pro tempomanko, Daniel ne sukcesis prelegi dum la lasta Kasta-Festo.

19h00 : kuna manĝo (kanadeca manĝo). Ĉiu alportas iun manĝaĵon kaj trinkaĵon, kaj ĉio estos kundividita ĉe granda tablo.

23h00 : Purigado de la ejo, ĝisoj kaj kisoj. 

La sekvonta Kasta-Festo okazos la 30-an de majo 2020.

Se vi deziras iun ajn informon, bonvolu kontakti Florence aŭ Jacques Sans, 

telefone  +41 (0)22 349 01 86 aŭ retmesaĝe 1001bornes@gmail.com

 ☆    ☆   ☆    ☆  _______________________________________

UEA/TEJO kreis novan servon por Esperantaj Eventoj tutmondaj !   

Vizitu ĝin ĉi tie :

https://eventaservo.org


☆    ☆   ☆    ☆  _______________________________________

ESPERANTO - LA 24-A OFICIALA LINGVO DE LA EŬROPA UNIO !

Subskribu peticion de Avaaz : Avaaz Esperanto

_________________________________________________________________________

Por kontakti nin :  0033 (0) 450 42 28 02, charmiam.common@orange.fr

Ĝisdatigita la 16-an de februaro 2020

© Charmian COMMON 2016