Association Espéranto-Genève-Régions 

Esperanto en Ĝenevo kaj la najbaraj regionoj

Lac Léman - Pays de Gex/Ain - Haute Savoie - Rhone-Alpes

_________________________________

La lunda grupo kunveniĝas ĉiusemajne, por babili esperante, ekde la 18-a horo. Ni renkontiĝas ĉe Galicia, 21 rue des Gares, en Ĝenevo - oni povas aperitivi aŭ ankaŭ manĝi, laŭvole. 

Tiu grupo bonvenigas homojn kiuj interesiĝas pri Esperanto, komencantojn, progresantojn, kaj ankaŭ ĉiuj, kiuj emas babili esperante, kondiĉe ke ili ne estu tro seriozaj…  

_________________________________

ANONCOJ 

15-a Kasta-Festo :
Por esperantistoj kaj iliaj geamikoj 

Sabaton,la 25-an de Novembro

LOKO: Salon Castafiore, 20 rue Montbrillant, fronte a la parko Cropettes. 

Nia familio invitas vin sabaton la 25-an de Novembro 2017 por la 15-a Kasta- Festo. Bonvenaj estas ĉiuj esperanto-emuloj en Ĝenevo, la regiono kaj eĉ pli malproksime, sendepende de aĝo aŭ lingvonivelo. La ĉefa celo de la vespero estas, ke la ĉeestantoj malkrovu kaj uzu esperanton kune kun ĝenevaj esperantistoj. 

Per la Kasta-Festoj, nia familio volas krei amikajn renkontiĝojn kun manĝo kaj diversaj prezentoj por interŝanĝe babili pri la lastaj novaĵoj de nia movado. 

Programo: 18h00 : 

Bonvenigo al la ĉeestantoj kaj aperitivo 

Zachary kaj Zohra Sans ludigas nin esperante, sendepende de aĝo. 

Kuna manĝo (Kanadeca manĝo), ĉiu alportas ion por manĝi kaj trinki, kaj ĉio estos kundividita ĉe granda tablo. 

23h00 : Purigado de la ejo, ĝisoj kaj kisoj. 

La venonta festo okazos je la 24-a de Febrero 2018 

Se vi deziras iun ajn informon, bonvolu kontakti Florence aŭ Jacques Sans, telefone +41 (0)22 349 01 86 aŭ retmesaĝe 1001bornes@gmail.com 

________________________________________

Trista novaĵo :   Forpaso de Marjorie Boulton

Mi ĵus eksciis pri la forpaso de Doktorino Marjorie Boulton en ŝia 93-a jaro.  Ŝiaj tekstoj kaj poemoj multe kontribuas al nia lernado kaj ĝuo de la internacia lingvo.  Mi renkontis ŝin du fojojn, kaj mi memoras precipe ŝian spritecon kaj lertecon - oni devis atentigi pri kion kaj kiel oni alparolas al ŝi ĉar ŝi tuj saltis sur okazon vortludi, iom primokante.   

Charmian

___________________________


ESPERANTO - LA 24-A OFICIALA LINGVO DE LA EŬROPA UNIO !

Subskribu peticion de Avaaz : Avaaz Esperanto

_______________________________________________________________________________

Por kontakti nin :  0033 (0) 450 42 28 02, charmiam.common@orange.fr


Ĝisdatigita la 11-a de novembro 2017© Charmian COMMON 2016