Esperanto en Ĝenevo 

KAJ LA NAJBARAJ REGIONOJ

Lac Léman - Pays de Gex/Ain - Haute Savoie - Rhône-Alpes

_________________________________

Bonvenon al la retpaĝaro de Asocio Espéranto-Genève-Régions (EGR).  Ni estas grupo de Esperantistoj kiuj renkontiĝas ekde pli ol 15 jaroj por babili senbremse en Esperanto en neformala etoso.  

Por tio, EGR organizas konversacion rondon: "La Lunda Grupo", kiu kunvenas ĉiusemajne ekde la 18-a horo ĉe Restaurant Le Galicia, 21 rue des Gares, en Ĝenevo - oni aperitivas  aŭ manĝas laŭvole. 

Ĉiuj niveloj bonvenas … ni helpas unu la aliajn laŭbezone.  Ni interŝanĝas librojn, artikolojn, ŝercojn kaj aliajn interesaĵojn en Esperanto.

  ☆    ☆   ☆    ☆   ☆    ☆   ☆    ☆  _______________________________________


La Lunda Grupo kunvenas denove kiel kutime ekde la 18 horo - respektantaj sociajn distancojn !  

  ☆    ☆   ☆    ☆  _______________________________________

Lastminute !   Bedaŭrinde, la 24-a Kasta Festo estas nuligita pro la striktaj mezuroj kontraŭ koronaviruso. 

 

Mesaĝo de Familio Sans 


Post ĉi tiu longa periodo de neesto ni estas feliaj inviti vin al la 

24-a Kasta-festo 

sabaton, la 26-an de septembro 2020 

ĉe Salon Castafiore, 20 rue Montbrillant, 

vid-al-vide de la parko Cropettes

kaj de proponi al vi spekti la filmon « la sekreta vilaĝeto ». 

Bonvenaj estas ĉiuj Esperanto-emuloj el la ĝeneva kaj eĉ pli malproksima regiono,  sendepende de aĝo aŭ lingvonivelo. La ĉefa celo de la vespero estas, ke la ĉeestantoj malkrovu kaj uzu Esperanton kune kun ĝenevaj esperantistoj. 

Per la Kasta-Festoj, la Stelo volas krei amikajn renkontiĝojn por babilante interŝanĝi, pere de komuna manĝo kaj diversaj prezentoj, pri la lastaj novaĵoj de nia movado.  

Programo:

18h00 : Ni kune rigardas la lastan filmon de François Randin “la sekreta vilaĝeto”, produktita de la Laŭzana Esperanto-Societo.

19h00 : kuna manĝo (kanadeca manĝo). Ĉiu alportas iun manĝaĵon kaj trinkaĵon, kaj ĉio estos kundividita ĉe granda tablo.

23h00 : Purigado de la ejo, ĝisoj kaj kisoj. 

La sekvonta Kasta-Festo okazos la 28-an de novembro 2020 

Jacques kaj Florence Sans.

Se vi deziras iun ajn informon, bonvolu kontakti Florence aŭ Jacques Sans, 

telefone  +41 (0)22 349 01 86 aŭ retmesaĝe ĉe :  1001bornes@gmail.com

 konsulti nian retpaĝon ĉe http://lastelo.ch 

 ☆    ☆   ☆    ☆  _______________________________________

UEA/TEJO kreis novan servon por Esperantaj Eventoj tutmondaj !   

Vizitu ĝin ĉi tie :

https://eventaservo.org


☆    ☆   ☆    ☆  _______________________________________

ESPERANTO - LA 24-A OFICIALA LINGVO DE LA EŬROPA UNIO !

Subskribu peticion de Avaaz : Avaaz Esperanto

_________________________________________________________________________

Por kontakti nin :  0033 (0) 450 42 28 02, charmiam.common@orange.fr

Ĝisdatigita la 21-an de septembro 2020
© Charmian COMMON 2016