Association Espéranto-Genève-Régions 

Esperanto en Ĝenevo kaj la najbaraj regionoj

Lac Léman - Pays de Gex/Ain - Haute Savoie - Rhone-Alpes

_______________________________________________

La lunda grupo kunveniĝas ĉiusemajne, por babili esperante, ekde la 18-a horo. Ni renkontiĝas ĉe Galicia, 21 rue des Gares, en Ĝenevo - oni povas aperitivi aŭ ankaŭ manĝi, laŭvole. 

Tiu grupo bonvenigas homojn kiuj interesiĝas pri Esperanto, komencantojn, progresantojn, kaj ankaŭ ĉiuj, kiuj emas babili esperante, kondiĉe ke ili ne estu tro seriozaj…  

LA GRUPO DAŬRIGAS DUM LA TUTA SOMERO !

______________________________________________

Mesaĝo de Familio Sans : (franca versio sube) 

13-a Kasta-Festo : la 1-a de julio 2017

Por esperantistoj kaj ties geamikoj

LOKO: Salon Castafiore, 20 rue Montbrillant,Ĝenevo, vid-al-vide de la parko Cropettes.

Nia familio invitas vin je sabato la 1-a de Julio 2017 a la 13-a Kasta-Festo.   Bonvenaj estas ĉiuj esperanto-emuloj en Ĝenevo, la regiono kaj eĉ mem pli malproksime,  sendepende de aĝo aŭ lingvo-nivelo. La ĉefa celo de la vespero estas, ke la ĉeestantoj malkrovu kaj uzu esperanton kune kun ĝenevanoj esperantistoj. 

Per la Kasta-Festoj, nia familio volas krei amik-etosan renkontiĝ-eblon kun manĝo kaj diversaj prezentoj por interŝanĝe babili pri la lastaj novaĵoj de nia movado.  

Programo:

18h00 : bonvenigo al la ĉeestantoj kaj aperitivo

18h30 : Diskuto pri la disvolviĝo de la Kasta-Festoj.

19h30 : kuna manĝo (Kanadeca manĝo), ĉiu alportas ion por manĝi kaj trinki, kaj ĉio estos kundividita ĉe granda tablo.

21h30 : Zachary Sans : ludigas nin  por ĉiuj sendepende de aĝo.

23h00 : Purigado de la ejo, ĝisoj kaj kisoj.

La venonta festo okazos fino de Septembro 2017 (konsultu la Stelan retpaĝon) 

Se vi deziras iun ajn informon, bonvolu kontakti Florence aŭ Jacques Sans, telefone +41 (0)22 349 01 86 aŭ retmesaĝe  HYPERLINK "mailto:1001bornes@gmail.com"1001bornes@gmail.com

☆ ☆ ☆

13ème Kasta-Festo : le 1er juillet 2017

Pour les esperantophones et leurs amis

LIEU: Salon Castafiore, 20 rue Montbrillant, en face du parc des Cropettes.

Notre famille vous invite le samedi 1er juillet 2017 à la 13ème Kasta-Festo ouverte à tous les espérantophones de Genève, des environs et même plus loin, sans distinction d’âge ou de niveau de langue. L'objectif majeur est de pouvoir découvrir et pratiquer l'espéranto avec les espérantophones genevois.  

Grâce aux Kasta-Festo, notre famille désire créer une ambiance amicale pour partager, autour d'un repas ou de présentations diverses, les nouveautés qui se passent dans notre mouvement.  

Programme:

18h00 : accueil des participants et apéritif

18h30 : Discussion au sujet du développement des Kasta-festo.

19h30 : repas canadien : chacun apporte à boire et à manger pour partager ensemble autour de notre grande table. 

21h30 : Zachary Sans : anime des jeux pour tous sans distinction d'âge.

23h00 : rangement de la salle et au revoir.

La prochaine fête aura lieu fin septembre 2017 (consulter le site internet de la Stelo)

Pour tout renseignement, prière de contacter Florence ou Jacques Sans, téléphone +41 (0)22 349 01 86 ou par e-mail :  HYPERLINK "mailto:1001bornes@gmail.com"1001bornes@gmail.com

☆ ☆ ☆

______________________________________________

Por informoj pri la ĉi-jara UK :

102-a Universala Kongreso de Esperanto

Seulo 22-27 julio 2017

http://www.2017uk.net

______________________________________________


Vidu la programon de interesa aranĝo en 


Kastelo Gresiljono :


Renkonto de Alternativoj 

17-27 julio 2017


Kastelo Gresiljono/Chateau Grésillon 


____________________________________________________

ESPERANTO - LA 24-A OFICIALA LINGVO DE LA EŬROPA UNIO !
Subskribu peticion de Avaaz : Avaaz Esperanto

_______________________________________________________________________________

Por kontakti nin :  0033 (0) 450 42 28 02, charmian@aliceadsl.fr


Ĝisdatigita la26-an de junio 2017

© Charmian COMMON 2016