INFORMOJ

Kelkaj grupoj

Esperanto-Grupo La Stelo, La Stelo, 1200 Genève. Kontakto : lastelo@gmail.com. Retpaĝo : http://lastelo.ch.  La familio Sans baldaŭ denove organizos renkontojn en Salle Castafiore, 20 rue de Montbrillant, 1201 Genève.

La Laŭzana Esperanto Societo (LES) - Société Lausannoise d'Espéranto, Case postale 246 - CH-1000 Lausanne 22. 
Tel. +41 21 647 29 28 Interete : www.esperanto-lausanne.ch, retadreso : info@esperanto-lausanne.ch. 

Zuriko/Zürich

Esperanto-Societo Zuriko, Archstrasse 2, Poŝtfako 26, 8613 Uster 3 (Zuriko), Tel. 044 251 50 25, zuriko@esperanto.chhttp://esperanto.ch/zuriko

Renkontiĝas en restoracio Mishio la lastan ĵaŭdon de la monato  apud stacidomo Stadelhofen en Zuriko.

Por aliaj svisaj grupoj, bonvolu viziti la paĝon de SES :

Svisa Esperanto-Societo - SES  

Retpaĝo :  Svisa Esperanto-Societo 


CDELI  : Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia

http://www.cdeli.org/Sabatoj-de-CDELI.html

Bibliothèque de la Ville, Progrès 33, CP 3034,  La Chaux-de-Fonds

Retmesaĝe nancy.fontannaz@gmail.com      Tel:  +41 (0)32 967 68 42   

Bona novaĵo !  La Studsabatoj denove okazos en CDELI, La Chaux-de-Fonds, la 19an de junio 2021 - Nicole Margot zorgos pri la supera grupo, kaj Nancy Fontannaz pri la meza grupo.__________________________________

Nova !

Se vi ŝatas legi, en la retejo ‘Verkoj.com' vi trovas ege grandan elekton de diversaj verkoj.    Estas retpaĝo kiu estis kreita, por ke verkistoj kaj tradukistoj prezentu iliajn laborojn al la publiko.  Krom literatura, ĝi enhavas bildrakontojn, kantojn, kruzenigmojn, kaj eĉ tuj-tradukilo.  Por helpi uzantojn trovi kion ili serĉas, la retpaĝo ankaŭ enhavas rubrikon 'Rekomendoj de la redaktoro’.

Vizitu ĝin ĉe :  Verkoj.com

Legu pli en  'Esperanto', Januaro 2021


 __________________________________

Kursoj per interreto 

Duolingo

     Duolingo-events 

     https://events.duolingo.com/events/


Lernu !


Por babili kun la tuta mondo per Skajpo : 

      https://edukado.net/ekparolu/prezento

__________________________________


Ĝisdatigita la 29-an de aŭgusto 2021© Charmian COMMON 2016