LIGOJ


Ĝeneva grupo : Esperanto-Grupo La Stelo, La Stelo 1200 Genève, Kontakto : lastelo@gmail.com, retpaĝo : http://lastelo.ch..  Familio Sans (membroj de La Stelo) organizas renkontojn ĉiujn du monatoj en Salle Castafiore, 20 rue de Montbrillant, 1201 Genève.

Svisa Esperanto-Societo (en Esperanto, la franca, germana, itala kaj romanĉa)


Laŭzana Esperanto – Societo

Kunsidoj okazas monate ĉe Espace Dickens, rue Dickens 6, Lausanne.

Por pli da informoj kaj bulteno, bonvolu kontakti : sekretario@eo-l.ch 

ĉe F. Randin – ch. de Vallombreuse 14 * CH – 1004 LAUSANNE                 +41 21 647 29 28 https://www.facebook.com/esperantolausanne 


Zuriko/Zürich

Esperanto-Societo Zuriko, Archstrasse 2, Poŝtfako 26, 8613 Uster 3 (Zuriko), Tel. 044 251 50 25, zuriko@esperanto.chhttp://esperanto.ch/zuriko

Renkontiĝas (ankoraŭ ĝis 29-a de marto 2018 poste en nova ejo) ĉiam la lastan ĵaŭdon de la monato en restoracio Mandarin apud stacidomo Stadelhofen en Zuriko.

Universala Esperanto Asocio (UEA)

www.esperanto.net

Kastelo Gresiljono/Chateau Grésillon 

KVINPETALO Esperanto-Centro, 15 rue du Lavoir F-86410 BOURESSE 
http://www.kvinpetalo.org/?lang=eo"
- kaj en la franca : http://www.kvinpetalo.org/?lang=fr 
 ret-adreso : informoj @ kvinpetalo.org 
Telefono : +33 (0) 549 034 314  ou +33 607 316 781

JEGG - Junulara Esperanto-Grupo de Ĝenevo Adresoj por informoj kaj aliĝo : http://groups.google.com/group/jegg, retpoŝte junularagrupo@gmail.com.

Esperanto en Francio :  http://esperanto-france.org

Esperanto-France Catalogue :

https://esperanto-france.org/doc/UFE_Catalogue.pdf

Por informiĝi pri eventoj en la mondo :

http://eventoj.hu/kalendaro.htm

Por listo de gastigantoj en la mondo :

https://pasportaservo.org/

La Bona Lingvo de Claude Piron haveblas interrete :
http://www.esperanto.org.uk/eldonoj/piron/tekstoj/La_bona_lingvo.html 

Libera Folio - novaĵoj pri Esperanto

Vikipedio - interreta interaktiva enciklopedio

Akademio de Esperanto

Lingvaj Rajtoj - la agado de UEA pri lingvaj rajtoj en la mondo

Raporto de la Simpozio pri Lingvaj Rajtoj, 24 de aprilo 2008 
- en la angla
- en esperanto   
- en la franca    
Ĝisdatigita la 30-an de marto 2018

© Charmian COMMON 2016